Lietošanas noteikumi

MĀJAS LAPAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI 
„SIA NUMIS”, SIA, Reģ. nr. 40203430944, juridiskā adrese Mazā Ūdru 13/2,
Mārupe, Mārupes nov., LV-2167, Latvija, turpmāk tekstā –  NUMI,
nodrošina pieejamo saturu vietnē numi-online.com, turpmāk tekstā –
Mājaslapa, un sniedz pakalpojumus saskaņā ar apmaksas, piegādes un
pirkuma atgriešanas , kā arī NUMI iekšējās kārtības noteikumiem kurus var
atrast Mājaslapā. Izmantojot Mājaslapu, klienti apstiprina, ka ir izlasījuši,
sapratuši un piekrīt ievērot noteikumus.

1. Vispārīgie noteikumi
Ja klients iegādājas preces, un/vai rezervē telpu nomu privātam
pasākumam, turpmāk tekstā Preces un Pakalpojumi, kas tiek piedāvātas
numi-online mājaslapā, izmantojot interneta pārlūku, tad šāda savstarpēja
vienošanās tiek uzskatīta par distances līgumu, un uz to attiecas noteikumi
par distances līgumu, tai skaitā, bet ne tikai Eiropas Parlamenta un
Padomes Direktīva 97/7 / EEK par klientu aizsardzību attiecībā uz
distances līgumiem, Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības
likums un “Noteikumi par distances līgumiem”, ko izdevis LR Ministru
kabinets.

2. Pirkumu veikšana
Interneta veikalā pārdoto produktu cenas un specifikācija ir norādītas
blakus produktiem.
Lai veiktu pasūtījumu, pievienojiet vēlamos produktus iepirkumu grozam.
Aizpildiet visus nepieciešamos laukus un izvēlēties piemērotāko piegādes
veidu. Pasūtījuma kopējās izmaksas ar piegādi pēc tam tiek parādītas uz
ekrāna. Veiciet pirkuma apmaksu, lai pabeigtu pasūtījumu.

3. Apmaksas noteikumi
Norēķinu valūta vietnē ir eiro. Pirkumu iespējams apmaksāt izvēloties
sekojošas maksājumu metodes, ko nodrošina maksājumu platforma
makecommerce.lv , Maksekeskus AS:
Pievienojiet tās maksājumu metodes, kuras izmantos Jūsu internetveikals:
 Latvijas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB, Citadele un
Luminor
 Igaunijas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB, Luminor
 Lietuvas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB un Luminor
 Somijas internetbanku maksājumi: Aktia, Ålandsbanken, Danske,
Handelsbanken, Nordea, Oma Säästopankki, Pohjola, POP Pankki,
S-Pankki, Säästopankki
 Visa/Mastercard karšu maksājumi
NB! Izmantojot internetbanku apmaksas metodi, apstipriniet pasūtījumu un
noklikšķiniet uz pogas “Atgriezties pie tirgotāja”.
Personas dati, kas nepieciešami maksājumu veikšanai, tiek nodoti
licencētai maksājumu iestādei Maksekeskus AS.
Līgums stājas spēkā līdz ar veiksmīgu maksājumu uz internetveikala
bankas kontu. Ja kādu iemeslu dēļ pasūtījumu izpildīt nebūs iespējams,
Pircējs par to tiks informēts un samaksātā summa tiks atmaksāta pēc
iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma
saņemšanas.

4. Piegādes noteikumi
Preces tiek piegādātas uz Eiropas valstīm,Iegādātās preces tiek
piegādātas izmantojot: rakstiet šeit, piemēram, pakomātu partneri,
kurjerpastu, paņemšana no veikala utt. Visas nodevas un nodokļus, kas
jāsamaksā, lai saņemtu sūtījumu piegādes galamērķī ir jāsedz Pircējam.
Piegādes izmaksas tiek parādītas, pirms pasūtījuma apstiprināšanas.
Iegādātās preces tiek nogādātas Pircēja norādītajā adresē 2-5 darba dienu
laikā. Izņēmuma gadījumos mums ir tiesības nosūtīt preces līdz 45
kalendāra dienām, par to informējot klientu.

5. Atteikuma tiesības
Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces
saņemšanas brīža. (Atkarībā no preces, pircējam var nebūt obligātas
atteikuma tiesības, šādā gadījumā iemeslam ir jābūt skaidri norādītam un
izskaidrotam). Atteikuma tiesības nav piemērojamas, ja Pircējs ir juridiska
persona.
Lai izmantotu 14 dienu atteikuma tiesības, preces drīkst izmantot tikai tām
paredzētajiem mērķiem, patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un
drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Ja preces
tiek nepiemēroti izmantotas vai bojātas, lietošanas laikā nevērīgi izturoties
pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces
oriģinālais iepakojums, vai, ja tās iepakojums ir būtiski bojāts ,
internetveikalam un fiziskajam veikalam ir tiesības samazināt atmaksājamo
summu atbilstoši preces vērtības samazinājumam.
Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums jāiesniedz atteikuma veidlapu, kuru
iespējams atrast šeit: ( ievietojiet saiti uz atteikuma veidlapu) nosūtot to uz
e-pasta adresi numi.atputa@gmail.com 14 dienu laikā pēc preču
saņemšanas. Atpakaļsūtīšanas izdevumus sedz pārdevējs vai fiziski
atnesot preci uz veikalu NUMI
Pircēja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc
atteikuma veidlapas nosūtīšanas internetveikalam, atdot Pārdevējam
Preces. Pēc atpakaļ nosūtīto preču saņemšanas internetveikals
nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā, atmaksā visus no pircēja
saņemtos maksājumus pamatojoties uz Distances līgumu.
Pārdevējam ir tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr nav saņēmis
no Pircēja Preces vai preču atgriešanas apliecinājumu. Ja pircējs ir
izvēlējies citu sūtīšanas veidu nekā lētāko internetveikalā piedāvāto
sūtījumu veidu, internetveikalam nav pienākums kompensēt pārsniegtās
sūtījuma izmaksas.
Internetveikals nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to
nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu
dēļ, kuri ir ārpus internetveikala saprātīgas kontroles.
Internetveikals patur tiesības atteikties pārdot preces un pieprasīt preču
atgriešanu no Pircēja, ja internetveikalā norādītā cena ir ievērojami mazāka
par tās tirgus cenu kļūdas dēļ.

6. Patērētāja tiesības par līgumam neatbilstošu preci
Internetveikals ir atbildīgs par Pircējam pārdoto preču neatbilstību līguma
noteikumiem vai trūkumiem kas radusies 6 mēnešu laikā pēc preču
piegādes dienas klientam, vai bijusi piegādes brīdī, ja šāds pieņēmums nav
pretrunā ar lietas īpašībām vai trūkumu. Pircējam ir jāinformē Pārdevējs
par preču neatbilstību nekavējoties, 2 mēnešu laikā pēc tās konstatēšanas,
t.i., jāiesniedz sūdzība. Pircējs var iesniegt sūdzību, sazinoties ar
internetveikalu, rakstot uz numi.atputa@gmail.com
Internetveikals nav atbildīgs par defektiem, kas radušies pēc preču
piegādes Pircējam. Ja iegādātajām precēm ir trūkumi, par kuriem ir
atbildīgs Pārdevējs, Pircējam ir tiesības pieprasīt preču trūkumu novēršanu
vai apmaiņu pret jaunām precēm bez maksas .
Ja preces nav iespējams labot vai nomainīt, Pārdevējs atdod Pircējam
visus Distances līgumā paredzētos maksājumus. Pārdevējs uz patērētāja
sūdzību sniedz rakstisku atbildi 15 dienu laikā.

7. Pircēja personas datu apstrāde
Internetveikals apstrādā tikai tos personas datus, kurus pircējs ir ievadījis
pie preču pasūtīšanas, kā piemēram, vārds, uzvārds, e-pasts u.c.
Internetveikals nodod personas datus transporta pakalpojumu
sniedzējam/iem, lai nodrošinātu preču piegādi.
Ja Jūs esat nepārprotami piekritis saņemt mūsu mārketinga paziņojumus,
tostarp jaunumus, mēs laiku pa laikam varam sazināties ar Jums nosūtot
informāciju par mūsu pakalpojumiem un jaunākajiem piedāvājumiem. Šajā
nolūkā mēs varam apstrādāt Jūsu e-pasta adresi, kuru norādījāt,
pierakstoties mārketinga komunikācijai. Pircējam ir iespēja atteikties no
mārketinga paziņojumiem, paziņojot par to mums, rakstot uz
numi.atputa@gmail.com

8. Strīdu izšķiršanas kārtība
Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos un nosacījumos, Pircējs un
Pārdevējs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos
aktus.
Puses visus starp Pārdevēju un Pircēju radušos strīdus risina savstaprēju
sarunu vai sarakstes ceļā. Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai
sarakstes veidā, Puses strīdu risinās Latvijas Republikas tiesā, ievērojot LR
normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot
risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas
tiesā.
Pircējam ir tiesības vērsties arī Eiropas Savienības strīdu izšķiršanas
iestādēs.